Privacyverklaring

Löwe-Bär Hotels GmbH

Dit privacybeleid geldt voor alle personen die gebruikmaken van de diensten van hierna te noemen Löwe-Bär. Hierbij informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy en streven ernaar om de wettelijke vereisten voor de verwerking van uw persoonsgegevens (EU-verordening nr. 679/2016 (DSGVO, Oostenrijkse AVG), DSG (Oostenrijkse wet betreffende gegevensbescherming) en TKG (Oostenrijkse telecommunicatiewet) 2003 strikt na te leven. Al uw persoonsgegevens worden op basis van deze rechtsgrondslag verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke is Lukas Heymich algemeen directeur van Löwe-Bär Hotels GmbH.

Uw persoonsgegevens, dat wil zeggen

 • uw basisgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, geboortedatum, klantnummer) en uw taal en het kenteken van uw auto,
 • de gegevens in overgelegde reisdocumenten (paspoortnummer, paspoortgegevens, geboortedatum, de instantie die ze heeft afgegeven, de datum waarop de documenten verlopen, nationaliteit) en identiteitsdocumenten (identiteitskaart, rijbewijs, enz. inclusief de instantie die ze heeft afgegeven  en de datum waarop de documenten verlopen),
 • de gegevens over de betaalwijze en gegevens met betrekking tot betalingen, in het bijzonder met EC-kaarten, creditcards en bankpassen,
 • de verblijfsduur waarom u hebt verzocht en de bestemmingen, hotels, contactpersonen, voorwaarden, speciale diensten, gezondheidsgegevens, frequent flyer-nummer, persoonlijke voorkeuren in verband met het verblijf die u aan ons verstrekt en
 • bijzondere gegevenscategorieën zoals gegevens met betrekking tot uw gezondheid, speciale behoeften en huwelijk/partnerschap,

zijn nodig voor onze diensten. Hieronder vallen ook boekingen van reizen, reisgidsen, maaltijden en drankjes, huurauto's, transfers, registraties, verzekeringen, evenementen, tours, accreditaties, vouchers inclusief het aanmaken van een klantenbestand, facturatie en de controle daarvan (B2B, B2C, FIT) en boekingen van tickets.

Deze gegevens worden daarom door ons opgeslagen en verwerkt voor deze doeleinden en, indien nodig, doorgegeven aan derden waarmee wij samenwerken om onze klanten de meest efficiënte en best mogelijke service te bieden – dit kunnen ook dienstverleners zijn als verwerkers, IT-ers software en dienstverlenende bureaus in derde landen die wij inschakelen.

 De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerkingsprocessen zijn

 • het nakomen van onze precontractuele en contractuele plichten jegens u,
 • uw toestemming,
 • wettelijke, contractuele of andere juridische plichten van onze kant (bijv. documentatierechten en -plichten in overeenstemming met de boekhoud-, belasting- en douanewetgeving, contracten, verslaglegging en juridische geschillen,
 • § 96 TKG en
 • onze legitieme belangen (bijv. de verbetering van onze klantenservice, ook op het gebied van direct marketing of de bescherming van onze eigen juridische belangen.

De duur van de opslag wordt bepaald door de duur van onze zakelijke relatie, de toestemmingen die u hebt gegeven en daarnaast de wettelijke bewaarplichten en wettelijke plichten die op ons van toepassing zijn. We benadrukken dat we in het geval van een regelmatige samenwerking er voor een optimale klantenservice naar streven om de reeds aan ons gecommuniceerde wensen van onze klanten zo goed te kennen dat we u voortdurend en permanent een tevredenstellende service kunnen bieden.

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw toegangsgegevens automatisch verzameld en opgeslagen. Deze toegangsgegevens kunnen met name bestaan uit de bezochte pagina, de bekeken bestanden, de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de gebruiker, gegevens van de computer waarmee de website wordt bezocht, met name de browser en het besturingssysteem, evenals de hoeveelheid gegevens en de melding van het bezoek. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor interne statistische doeleinden om de veiligheid van onze website te waarborgen en deze te optimaliseren. Als er een vermoeden bestaat van een illegale handeling, worden deze gegevens geanalyseerd om bewijsmateriaal te genereren.

Door uw persoonsgegevens in een van onze contactformulieren in te voeren, stemt u in met de overdracht aan en de opslag en verwerking door ons voor de duur van de afhandeling van deze specifieke (aan)vraag. Dit geldt in het bijzonder voor uw (aan)vragen via het contactformulier, de chat en e-mails die u ons stuurt. We hebben deze gegevens nodig om uw (aan)vraag te verwerken en in deze gevallen slaan we ook uw IP-adres op als bewijsmateriaal. De gegevens worden bewaard zolang als dit nodig is om eventuele aanvullende of latere vragen van u of ons te behandelen.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, stellen wij uw contractgegevens online beschikbaar. U moet uw inloggegevens zorgvuldig bewaren en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw account. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor toegang door onbevoegden die – al is het maar ten dele – te wijten is aan een fout van uw kant.

De gegevens van uw account worden uitsluitend verzonden via een versleutelde internetverbinding (https). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of toegang tot uw gegevens door derden als we hebben voldaan aan de beveiligingsmaatregelen die vereist zijn volgens de stand van de techniek.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, onze precontractuele en contractuele plichten jegens u, onze legitieme belangen en wettelijke plichten van welke aard dan ook en artikel 96 TKG.

Het staat u vrij om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De inschrijving, waarvoor u uw e-mailadres moet opgeven en toestemming moet geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kan alleen worden geëffectueerd als u een link voor de inschrijving die u per e-mail ontvangt, bevestigt. Om u in de nieuwsbrief gerichte informatie te kunnen bieden die voor u van bijzonder belang is, stellen wij u in staat om bij uw inschrijving informatie te verstrekken over specifieke interesses, belangrijke data, locaties, regio's en dergelijke.

In elke nieuwsbrief die u ontvangt, vindt u alle informatie die u nodig hebt om u af te melden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie over onze nieuwsbrieven kunt u contact met ons opnemen via info@loewebaer.com. We helpen je graag verder.

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld en meerdere malen gecontroleerd, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik of het niet gebruiken van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor om de aanbieding of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie van de website tijdelijk of definitief te staken.

De inhoud en programmering van onze website worden beschermd door auteursrecht en naburige rechten. Elke vermenigvuldiging – zelfs in uittreksels – enpublicatie, in het bijzonder het kopiëren van teksten, afbeeldingen en foto's, is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We kunnen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden verwerken

 • binnen het concern, rekening houdend met de toegestane gebruiksdoelen,
 • aan verwerkers (bijv. voor onze elektronische reclame in de vorm van nieuwsbrieven) en aan derden die betrokken moeten worden bij de levering van de door u gevraagde diensten. Al deze derden hebben zich er jegens ons toe verplicht om de toepasselijke gegevensbeschermingsnormen na te leven,

en kunnen onder bepaalde omstandigheden ook aan derden buiten de EU worden verstrekt. Als naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat standaard contractuele clausules, adequaatheidsbesluiten of certificeringen in een specifiek geval niet gegarandeerd zijn – zullen we u tijdig informeren en u ook om de benodigde toestemming verzoeken. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@loewebaer.com.

Wij maken gebruik van cookies, kleine tekstelementen die worden gebruikt om informatie op te slaan in webbrowsers. Cookies worden als u onze website de volgende keer bezoekt, herkend. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het versnellen van laadprocessen en maken het gebruik van onze website comfortabel voor u. De informatie die door cookies wordt herkend en opgeslagen, wordt gebruikt om u te herkennen, maar ook om uw gebruikersgedrag te analyseren. Ze worden opgeslagen op de server van de desbetreffende aanbieder, die zich tegenover ons als verwerker verplicht heeft tot naleving van de geldende gegevensbeschermingsnormen.

Nadat u onze website hebt bezocht, blijven de cookies opgeslagen op uw eindapparaat, tenzij u ze vanaf het begin weigert of actief verwijdert. Het actief deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website nadelig beïnvloeden. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de website google.com. De plug-in is echter alleen beschikbaar voor bepaalde browserprogramma's.

We gebruiken op onze website ook inhoud van derden om onze website zo informatief en comfortabel mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld Google Maps, RSS-feeds of YouTube. Deze externe aanbieders ontvangen uw IP-adres om technische redenen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door de externe provider. Wij verwijzen u in dit verband naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende aanbieders.

 Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruikersgedrag wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt vooraf binnen de Europese Unie ingekort en dus geanonimiseerd of op zijn minst gepseudonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de exploitant van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Neem in dit verband ook kennis van het privacybeleid van Google, in het bijzonder van de informatie onder de volgende twee links:

-          http://www.google.com/analytics/terms/de.html en

-          https://www.google.de/intl/de/policies/

We gebruiken Facebook social plug-ins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door de bedrijven Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Ierland, en Facebook Inc, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94303, VS. Deze plug-ins zijn knoppen die Facebook gebruikt om te meten wie onze website bezoekt. Als de bezoeker ook als gebruiker bij Facebook is geregistreerd en is ingelogd, wordt er ook meer informatie door Facebook opgeslagen. Facebook ontvangt uw IP-adres om technische redenen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door Facebook. Wij verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van Facebook, in het bijzonder naar de informatie op de volgende link:

-          https://www.facebook.com/help/568137493302217.

U vindt hier ook informatie over de wijze waarop u sociale plug-ins van Facebook met uw browser kunt blokkeren

U kunt te allen tijde kosteloos informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Als betrokkene hebt u ook het recht van bezwaar, het recht op informatie, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie, het recht op verwerkingsbeperking en het recht op gegevensportabiliteit. Aangezien wij gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang, hebt u in het algemeen het recht van bezwaar als u redenen hebt die voortvloeien uit uw specifieke situatie die tegen deze verwerking spreken. Aangezien wij de gegevens (ook) verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

U kunt de toestemming die u ons op grond van de wet betreffende gegevensbescherming hebt gegeven op elk gewenst moment herroepen. Een herroeping is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden. De consequentie van een herroeping is dat wij uw gegevens vanaf dat moment niet langer voor de bovengenoemde doeleinden zullen verwerken. Neem voor een herroeping en meer informatie over uw rechten als betrokkene contact met ons op via info@loewebaer.com. Wij helpen u graag verder.

De Oostenrijkse Autoriteit Persoonsgegevens (DSB), Barichgasse 40-42, 1030 Wenen (Oostenrijk), is in geval van een klacht de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

We hebben organisatorische en technische beschermingsmaatregelen geïmplementeerd, die we voortdurend evalueren en waar nodig aanpassen, om uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen en verwerkt te beschermen.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe versie is van toepassing vanaf het moment dat deze op onze website beschikbaar is. De huidige versie van het privacybeleid kan te allen tijde worden ingezien op de website www.loewebaer.com.