Algemene Voorwaarden

Löwe - Bär Hotels GmbH

Algemeen

lle prijzen zijn per persoon in euro. Wij publiceren prijzen per dag en prijzen voor een verblijf van 7 nachten van zaterdag tot zaterdag.

Toeristenbelasting van € 2,60 per nacht, per volwassene (vanaf 15 jaar), wordt extra in rekening gebracht. De kamers zijn op de dag van aankomst niet eerder dan 15.30 uur beschikbaar.

Bij Löwe & Bär is het toegestaan om één hond per kamer met houten vloer mee te nemen. Wij rekenen € 35,00 per dag voor uw huisdier, exclusief voer.

Omdat we als kinderhotel en uit respect voor onze gasten niet alle hondenrassen kunnen accepteren, vragen wij u ons het ras en het gewicht van tevoren te laten weten. Om hygiënische redenen is geen toegang toegestaan tot het restaurant, de zwem- en wellnesswerelden, de verblijfsruimtes en de kinderclub.

Reservering en Aanbetaling

We zijn verheugd als u kiest voor een verblijf bij Löwe & Bär en kijken uit naar uw bericht in het centrale reserveringskantoor op +43 5476 6058 of info@loewebaer.com. U ontvangt van ons een schriftelijke reserveringsbevestiging. Uw reservering wordt als definitief beschouwd zodra wij het ingevulde boekingsformulier (bijgevoegd bij de reserveringsbevestiging) per fax of e-mail ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.

Wij vragen ook om een aanbetaling van 30% van de reissom per kamer binnen 7 dagen. Het resterende bedrag van uw geboekte verblijf is 7 dagen voor aankomst verschuldigd.

De exacte hoogte van het aanbetalingsbedrag en onze bankgegevens ontvangt u in onze reserveringsbrief.

Indien u online boekt, dient u de boekingsvoorwaarden en algemene voorwaarden op de website van de online boekingen te raadplegen. Bij online boekingen is directe betaling van 100% van de geboekte dienst vereist op het moment van boeken via VISA of Mastercard.

Kamers en Afbeeldingen

Let op dat alle afbeeldingen, illustraties, foto's en plattegronden schematische voorbeelden zijn. Afwijkingen zijn daarom in principe mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden Löwe & Bär

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de vakantie ontvangt u uw aanbetaling terug, verminderd met EUR 36,00 per geboekte kamer (administratiekosten).

Bij annulering later dan 56 dagen voor aanvang van de vakantie brengen wij de geboekte dienst in rekening, verminderd met EUR 18,00 per volwassene per dag (= annuleringskosten). Bij latere aankomst of vroeger vertrek, om welke reden dan ook, geldt dezelfde regeling. Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Alle tegoeden worden uitsluitend via bankoverschrijving terugbetaald. Bij overschrijvingen buiten het SEPA-betalingsgebied kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Houd er rekening mee dat wij annuleringen alleen schriftelijk (per fax/e-mail) kunnen accepteren.

Informatie over Online Geschillenbeslechting volgens Art. 14, Lid 1 ODR-VO:

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting op een door haar beheerd platform (de zogenaamde "OS-Plattform"). Het OS-platform kan dienen als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten. Dit platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Algemene Voorwaarden voor de Hotellerie 2006 (AGBH 2006)

VERSIE VAN 15.11.2006

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor de Hotellerie (hierna "AGBH 2006") vervangen de voorgaande ÖHVB zoals vastgesteld op 23 september 1981.

1.2 De AGBH 2006 sluiten speciale overeenkomsten niet uit. De AGBH 2006 zijn subsidiar aan individuele overeenkomsten die zijn gesloten.

 

2.1 Definities: "Onderdakverstrekker": Een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling gasten onderbrengt. "Gast": Een natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de accommodatie. De gast is doorgaans ook de contractant. Onder 'gast' vallen ook die personen die samen met de contractant arriveren (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, enz.). "Contractant": Een natuurlijke of rechtspersoon uit binnen- of buitenland die als gast of namens een gast een accommodatieovereenkomst aangaat. "Consument" en "Ondernemer": De termen worden geïnterpreteerd zoals gedefinieerd in de zin van de Consumentenbeschermingswet 1979, zoals van kracht. "Accommodatieovereenkomst": De overeenkomst gesloten tussen de onderdakverstrekker en de contractant, waarvan de inhoud nader wordt geregeld zoals hieronder beschreven.

3.1 De accommodatieovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de bestelling van de contractant door de onderdakverstrekker. Elektronische verklaringen worden als ontvangen beschouwd wanneer de partij voor wie ze bestemd zijn, deze onder normale omstandigheden kan raadplegen, en de toegang vindt plaats tijdens de bekendgemaakte zakelijke uren van de onderdakverstrekker.

3.2 De onderdakverstrekker is gerechtigd de accommodatieovereenkomst te sluiten onder de voorwaarde dat de contractant een aanbetaling doet. In dat geval is de onderdakverstrekker verplicht om de contractant vóór de aanvaarding van de schriftelijke of mondelinge bestelling op de vereiste aanbetaling te wijzen. Als de contractant akkoord gaat met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), komt de accommodatieovereenkomst tot stand bij ontvangst van de verklaring van instemming betreffende de betaling van de aanbetaling van de contractant bij de onderdakverstrekker.

3.3 De contractant is verplicht om de aanbetaling uiterlijk 7 dagen (ontvangst) vóór het verblijf te betalen. De kosten van geldtransacties (bijvoorbeeld overschrijvingskosten) zijn voor rekening van de contractant. Voor credit- en debetkaarten gelden de respectieve voorwaarden van de kaartmaatschappijen.

3.4 De aanbetaling is een gedeeltelijke betaling van het overeengekomen tarief.

4.1 De contractant heeft het recht om, tenzij de onderdakverstrekker een andere inchecktijd aanbiedt, de gehuurde kamers vanaf 16.00 uur op de afgesproken dag ("aankomstdag") te betrekken.

4.2 Als een kamer voor het eerst vóór 6.00 uur 's ochtends wordt ingenomen, geldt de voorafgaande nacht als de eerste overnachting.

4.3 De gehuurde kamers moeten op de dag van vertrek door de contractant uiterlijk om 11.00 uur worden vrijgegeven. De onderdakverstrekker is gerechtigd een extra dag in rekening te brengen als de gehuurde kamers niet tijdig worden vrijgegeven.

"Löwe & Bär Stornobedingungen" zijn al eerder afzonderlijk vermeld vanwege een beter overzicht en worden hier alleen herhaald:

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de vakantie ontvangt u uw aanbetaling terug, verminderd met EUR 36,- per boeking (administratiekosten). Bij terugbetalingen buiten de SEPA-betalingsruimte kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering later dan 56 dagen voor aanvang van de vakantie brengen wij de geboekte dienst in rekening, verminderd met EUR 18,- per volwassene per dag (= annuleringskosten). Bij latere aankomst of vroeger vertrek, om welke reden dan ook, geldt dezelfde regeling. De rechtbank is Landeck.

Tot uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractant kan de accommodatieovereenkomst door de onderdakverstrekker eenzijdig worden ontbonden.

Houd er rekening mee dat wij annuleringen alleen schriftelijk (fax/e-mail) accepteren.

6.1 De onderdakverstrekker kan de contractant of gasten een passende vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen, indien dit redelijk is voor de contractant, vooral als de afwijking gering is en zakelijk gerechtvaardigd is.

6.2 Zakelijke rechtvaardiging kan bijvoorbeeld worden aangevoerd wanneer de kamer(s) onbruikbaar is (zijn) geworden, reeds ingecheckte gasten hun verblijf verlengen, er sprake is van overboeking of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.

6.3 Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de onderdakverstrekker.

7.1 Door het sluiten van een accommodatieovereenkomst verwerft de contractant het recht op het normale gebruik van de gehuurde kamers, de voorzieningen van het onderkomen, die normaal gesproken en zonder bijzondere voorwaarden toegankelijk zijn voor gasten, en op de normale bediening. De contractant dient zijn rechten uit te oefenen in overeenstemming met eventuele hotel- en/of gastenrichtlijnen (huisregels).

8.1 De contractant is verplicht om uiterlijk bij het uitchecken het overeengekomen tarief, vermeerderd met eventuele extra kosten die zijn ontstaan als gevolg van aparte dienstverlening door hem en/of de begeleidende gasten, plus wettelijke omzetbelasting, te betalen.

8.2 De onderdakverstrekker is niet verplicht vreemde valuta te accepteren. Als de onderdakverstrekker vreemde valuta accepteert, worden deze tegen de actuele wisselkoers in ontvangst genomen. Indien de onderdakverstrekker vreemde valuta of elektronische betaalmiddelen accepteert, draagt de contractant alle daarmee verband houdende kosten, zoals informatie bij creditcardmaatschappijen, telegrammen, etc.

8.3 De contractant is aansprakelijk jegens de onderdakverstrekker voor elke schade die hij, de gast of andere personen die met medeweten of goedkeuring van de contractant diensten van de onderdakverstrekker afnemen, veroorzaken.

9.1 Weigert de contractant de betaling van het overeengekomen tarief of is hij in gebreke, dan heeft de onderdakverstrekker het wettelijke retentierecht volgens § 970c ABGB en het wettelijke pandrecht volgens § 1101 ABGB op de door de contractant of de gast ingebrachte zaken. Dit retentie- of pandrecht komt de onderdakverstrekker ook toe ter beveiliging van zijn vordering uit de onderkomenovereenkomst, met name voor maaltijden, andere uitgaven die voor de contractant zijn gedaan en voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook.

9.2 Indien de service op de kamer van de contractant wordt gevraagd of op buitengewone tijdstippen (na 20.00 uur en voor 6.00 uur), heeft de onderdakverstrekker het recht om hiervoor een speciale vergoeding te vragen. Deze speciale vergoeding moet echter worden vermeld op het prijsbord van de kamers. De onderdakverstrekker kan deze diensten om operationele redenen ook weigeren.

9.3 De onderdakverstrekker heeft het recht op elk moment af te rekenen of tussentijds af te rekenen voor zijn diensten.

10.1 De onderdakverstrekker is verplicht om de overeengekomen diensten in een omvang te leveren die overeenkomt met zijn standaard.

10.2 Voor de onderdakverstrekker zijn speciale diensten die niet zijn inbegrepen in het onderkomenstarief, onder andere:

a) Speciale diensten voor onderkomen die apart in rekening kunnen worden gebracht, zoals het beschikbaar stellen van lounges, sauna, overdekt zwembad, zwembad, solarium, parkeergelegenheid, enz.;

b) Voor het ter beschikking stellen van extra of kinderbedden wordt een verlaagd tarief berekend.

11.1 De onderdakverstrekker is aansprakelijk volgens §§ 970 e.v. ABGB voor de door de contractant meegebrachte zaken. De aansprakelijkheid van de onderdakverstrekker bestaat alleen als de zaken aan de onderdakverstrekker of aan de door de onderdakverstrekker gemachtigde personen zijn overhandigd of naar een door hen aangewezen of hiervoor aangewezen plaats zijn gebracht. Als de onderdakverstrekker het bewijs niet kan leveren, is hij aansprakelijk voor zijn eigen fout of de fout van zijn personeel en andere in- en uitgaande personen. De onderdakverstrekker is aansprakelijk volgens § 970 Abs 1 ABGB tot maximaal het bedrag zoals bepaald in de federale wet van 16 november 1921 betreffende de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers in de respectievelijk geldende versie. Als de contractant of de gast niet onmiddellijk gevolg geeft aan het verzoek van de onderdakverstrekker om zijn spullen op een specifieke bewaarplaats achter te laten, is de onderdakverstrekker vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Het aansprakelijkheidsbedrag van de onderdakverstrekker is gemaximeerd op het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van de respectieve onderdakverstrekker. De schuld van de contractant of gast wordt in aanmerking genomen.

11.2 De aansprakelijkheid van de onderdakverstrekker is uitgesloten voor lichte nalatigheid. Als de contractant een ondernemer is, is de aansprakelijkheid ook uitgesloten voor grove nalatigheid. In dat geval draagt de contractant de bewijslast voor het bestaan van de nalatigheid. Gevolgschade of indirecte schade, evenals gederfde winst, worden in geen geval vergoed.

11.3 Voor kostbaarheden, geld en waardepapieren is de aansprakelijkheid van de onderdakverstrekker beperkt tot het bedrag van momenteel € 550,--. De onderdakverstrekker is alleen aansprakelijk voor schade die dit bedrag overschrijdt als hij deze zaken in kennis van hun aard heeft overgenomen of als de schade aan hemzelf of aan zijn personeel te wijten is. De aansprakelijkheidsbeperking volgens 12.1 en 12.2 is analoog van toepassing.

11.4 De onderdakverstrekker kan de bewaring van kostbaarheden, geld en waardepapieren weigeren als het gaat om aanzienlijk waardevollere voorwerpen dan gasten van de desbetreffende onderkomenonderneming normaal gesproken bewaren.

11.5 In elk geval van overgenomen bewaring is de aansprakelijkheid uitgesloten als de contractant en/of gast de opgetreden schade niet onmiddellijk na kennisgeving aan de onderdakverstrekker meldt. Bovendien moeten deze vorderingen binnen drie jaar na kennisname of mogelijke kennisname door de contractant of gast gerechtelijk worden ingesteld; anders vervalt het recht.

12.1 Als de contractant een consument is, wordt de aansprakelijkheid van de onderdakverstrekker voor lichte nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, uitgesloten.

12.2 Als de contractant een ondernemer is, wordt de aansprakelijkheid van de onderdakverstrekker voor lichte en grove nalatigheid uitgesloten. In dat geval draagt de contractant de bewijslast voor het bestaan van de nalatigheid. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade, evenals gederfde winst, worden niet vergoed. De te vergoeden schade vindt in elk geval zijn grens in de omvang van het vertrouwensbelang.

13.1 Dieren mogen alleen met voorafgaande toestemming van de onderdakverstrekker en mogelijk tegen een speciale vergoeding naar het onderkomen worden gebracht.

13.2 De contractant die een dier meeneemt, is verplicht om dit dier tijdens zijn verblijf adequaat te huisvesten of te superviseren, of dit op zijn kosten door geschikte derden te laten huisvesten of superviseren.

13.3 De contractant of gast die een dier meeneemt, moet beschikken over een passende dierenaansprakelijkheidsverzekering of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering die ook mogelijke schade veroorzaakt door dieren dekt. Het bewijs van de juiste verzekering moet op verzoek van de onderdakverstrekker worden verstrekt.

13.4 De contractant of zijn verzekeraar zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de onderdakverstrekker voor de schade die meegebrachte dieren aanrichten. De schade omvat met name ook die compensatievergoedingen van de onderdakverstrekker die de onderdakverstrekker aan derden moet betalen.

13.5 In de salons, gemeenschappelijke ruimtes, restaurant en wellnessruimtes mogen geen dieren verblijven.

14.1 De contractant heeft geen recht op verlenging van zijn verblijf. Als de contractant zijn wens om het verblijf te verlengen tijdig aankondigt, kan de onderdakverstrekker instemmen met de verlenging van de onderdakverstrekkingsovereenkomst. De onderdakverstrekker is hiertoe niet verplicht.

14.2 Kan de contractant op de dag van vertrek het onderkomen niet verlaten omdat door onvoorzienbare buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld extreme sneeuwval, overstromingen, etc.) alle vertrekmogelijkheden zijn geblokkeerd of niet bruikbaar zijn, dan wordt de onderdakverstrekkingsovereenkomst automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid om te vertrekken. Een verlaging van de vergoeding voor deze periode is eventueel alleen mogelijk als de contractant de aangeboden diensten van de onderdakverstrekker als gevolg van de buitengewone weersomstandigheden niet volledig kan benutten. De onderdakverstrekker is gerechtigd ten minste die vergoeding te vorderen die overeenkomt met de normaal berekende prijs in het laagseizoen.

15.1 Als de onderdakverstrekkingsovereenkomst voor een bepaalde periode is gesloten, eindigt deze bij het verstrijken van die periode.

15.2 Als de contractant voortijdig vertrekt, heeft de onderdakverstrekker het recht het volledige overeengekomen tarief te eisen. De onderdakverstrekker zal in mindering brengen wat hij heeft bespaard als gevolg van het niet gebruikmaken van zijn dienstenaanbod of wat hij heeft ontvangen door de kamers elders te verhuren. Er is alleen sprake van besparing als de onderdakverstrekker op het moment van het niet gebruiken van de door de gast bestelde kamers volledig is volgeboekt en de kamer als gevolg van de annulering van de contractant aan andere gasten kan worden verhuurd. De bewijslast van de besparing ligt bij de contractant.

15.3 De overeenkomst met de onderdakverstrekker eindigt bij het overlijden van een gast.

15.4 Als de onderdakverstrekkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kunnen de contractpartijen de overeenkomst op elk moment, uiterlijk om 10.00 uur op de derde dag voor het beoogde einde van de overeenkomst, beëindigen.

15.5 De onderdakverstrekker heeft het recht de onderdakverstrekkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen om gewichtige redenen, met name als de contractant of de gast

a) de kamers aanzienlijk nadelig gebruikt of door zijn roekeloos, aanstootgevend of anderszins grof ongepast gedrag het samenleven met de andere gasten, de eigenaar, diens personeel of derden die in het onderkomen verblijven, bemoeilijkt of zich schuldig maakt aan een strafbaar feit tegen eigendom, moraliteit of lichamelijke veiligheid; b) wordt getroffen door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van het verblijf overschrijdt, of anderszins zorg nodig heeft; c) de ingediende facturen bij vervaldatum niet betaalt binnen een redelijke gestelde termijn (3 dagen).

15.6 Als de nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt door een als overmacht te beschouwen gebeurtenis (bijvoorbeeld natuurrampen, staking, lock-out, overheidsmaatregelen, enz.), kan de onderdakverstrekker de onderdakverstrekkingsovereenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigen, tenzij de overeenkomst al volgens de wet als beëindigd wordt beschouwd, of de onderdakverstrekker is vrijgesteld van zijn plicht tot onderdakverstrekking. Eventuele vorderingen op schadevergoeding, enz. van de contractant zijn uitgesloten.

16.1 Als een gast ziek wordt tijdens zijn verblijf in de accommodatie, zal de beheerder op verzoek van de gast medische zorg regelen. Als er gevaar dreigt, zal de beheerder ook medische zorg regelen zonder specifiek verzoek van de gast, vooral als dit noodzakelijk is en de gast zelf niet in staat is dit te regelen.

16.2 Zolang de gast niet in staat is beslissingen te nemen of als de familie van de gast niet kan worden gecontacteerd, zal de beheerder op kosten van de gast medische behandeling regelen. De omvang van deze zorgmaatregelen eindigt echter op het moment dat de gast beslissingen kan nemen of dat de familie op de hoogte is gebracht van de ziekte.

16.3 De beheerder heeft tegenover de contractant en de gast, of bij overlijden tegenover hun rechtsopvolgers, met name vergoedingsclaims voor de volgende kosten:

a) openstaande dokterskosten, kosten voor ziekenvervoer, medicijnen en hulpmiddelen, b) noodzakelijke kamerdesinfectie, c) onbruikbaar geworden wasgoed, beddengoed en beduitrusting, anders voor desinfectie of grondige reiniging van al deze items, d) herstel van muren, meubels, tapijten, enz., voor zover deze verontreinigd of beschadigd zijn in verband met de ziekte of overlijden, e) kamerhuur, voor zover de ruimte door de gast is gebruikt, plus eventuele dagen van onbruikbaarheid van de kamers vanwege desinfectie, ontruiming, enz., f) eventuele andere schade die de beheerder lijdt.

17.1 De plaats van nakoming is de plaats waar de accommodatie gevestigd is.

17.2 Deze overeenkomst valt onder het formele en materiële recht van Oostenrijk, met uitsluiting van de regels van het internationale privaatrecht (met name IPRG en EVÜ), evenals het VN-kooprecht.

17.3 De exclusieve bevoegde rechtbank is in het geval van een tweezijdige zakelijke transactie de vestigingsplaats van de accommodatie, waarbij de accommodatie bovendien het recht heeft haar rechten ook bij elke andere lokale en materieel bevoegde rechtbank te handhaven.

17.4 Als de accommodatieovereenkomst met een consument is gesloten, die zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kunnen vorderingen tegen de consument uitsluitend worden ingediend op de woonplaats, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling van de consument.

17.5 Als de accommodatieovereenkomst met een consument is gesloten die zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de bevoegde rechtbank voor de woonplaats van de consument exclusief bevoegd voor vorderingen tegen de consument.

18.1 Tenzij anders bepaald in de bovenstaande bepalingen, begint de termijn te lopen bij de betekening van het geschrift dat de termijn bepaalt aan de contractpartijen die de termijn in acht moet nemen. Bij het berekenen van een termijn die in dagen is bepaald, wordt de dag waarop het tijdstip of de gebeurtenis valt, niet meegeteld bij het bepalen van het begin van de termijn. Termijnen die zijn bepaald in weken of maanden verwijzen naar de dag van de week of de maand die overeenkomt met de naam of het aantal van de dag waarvan de termijn moet worden berekend. Als deze dag ontbreekt in die maand, is de laatste dag van die maand bepalend.

18.2 Verklaringen moeten de andere contractpartij hebben bereikt op de laatste dag van de termijn (om 24 uur).

18.3 De accommodatieprovider heeft het recht om tegen de vordering van de contractpartner met zijn eigen vorderingen te verrekenen. De contractpartner heeft niet het recht om zijn eigen vorderingen tegen vorderingen van de accommodatieprovider te verrekenen, tenzij de accommodatieprovider insolvent is of de vordering van de contractpartner gerechtelijk is vastgesteld of door de accommodatieprovider is erkend.

18.4 In geval van lacunes in de regelgeving gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.