Colofon

Löwe - Bär Hotels GmbH

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Löwe - Bär Hotels GmbH
Herrenanger 9
6534 Serfaus

Hotline: +43 5476 6058
Hotel Bär: +43 5476 6228
Hotel Löwe: +43 5476 6204
E-Mail: info@loewebaer.com

Informatieplicht volgens de Oostenrijkse wet betreffende e-commerce ECG:

U vindt het colofon op www.loewebaer.com

Btw-nummer: ATU42564809:
Registratienummer bedrijf: FN 128826 a
Ondernemingsrechtbank: Landesgericht Innsbruck
Instantie volgens ECG (E-Commerce Gesetz):  Districtsbestuur Landeck
Statutaire zetel van de onderneming: Herrenanger 9, 6534 Serfaus

Algemeen directeur: Heinrich Josef Heymich, Karl Phillip Heymich & Lukas Eliphius Heymich
Procuratiehouder: Maria Heymich
Doelstelling van de website: informatie verstrekken over de hotels Löwe & Bär en de reisbestemming Serfaus-Fiss-Ladis

Lid van de Tiroolse Kamer van Koophandel, afdeling Hotellerie, sector Toerisme en Vrijetijdsindustrie, branche: Hotels

Deelnemingen:
100,00 % familie Heymich

Meer op wko.at

Bankgegevens (alleen voor aanbetalingen)

Bank: Raiffeisenbank Serfaus
Bankrekeningnr.: 24851, banknummer: 36315
IBAN: AT 39 36315 00000024851
BIC (SWIFT): RZTIAT22315:

Aanbetaling met creditcard

U kunt de aanbetaling ook met een creditcard (Visa of Mastercard) voldoen. Volg deze link voor de online betaling met creditcard als u liever voor deze betaalwijze kiest.

 

Copyright

De inhoud van deze startpagina is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, in het bijzonder de opslag in databases, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik evenals de verstrekking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm, is verboden zonder toestemming van de betreffende organisatie.
Het integreren van afzonderlijke pagina's van onze website in externe frames is verboden.

Copyright foto's:

Aansprakelijkheid & disclaimer

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Als dienstverlener zijn wij echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit wijzen. Dit laat de plicht om informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat er een concrete inbreuk bekend is. Zodra wij kennisnemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De betreffende aanbieder of exploitant van de verlinkte pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de verlinkte pagina's. De verlinkte pagina's werden op het moment van verlinken gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wet. Op het moment dat de websites werden verlinkt, was er geen inhoud die in strijd was met de wet als zodanig herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de verlinkte pagina's kan echter niet worden gevergd zonder een concreet bewijs van een inbreuk. Zodra er een dergelijke inbreuk bekend is, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Op de inhoud en werken die door de exploitant van de website op deze pagina's zijn gemaakt, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht te buiten gaat, is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig kenbaar gemaakt. Wij verzoeken u om ons te informeren als u desondanks een inbreuk op het auteursrecht vaststelt. Zodra ons een dergelijke inbreuk bekend is, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover er persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) op onze website worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Er is geen volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden mogelijk.

Wij verbieden derden hierbij uitdrukkelijk om gebruik te maken van contactgegevens die gepubliceerd zijn in het kader van de colofonplicht voor de verzending van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plug-ins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Like"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's met uw Facebook-profiel verlinken. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik hiervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php 

Log uit bij uw Facebook-account als u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de VS en daarop door Google opgeslagen.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor exploitanten van websites en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden overdragen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of als deze derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google Inc. combineren.

U kunt de installatie van cookies voorkomen met behulp van de juiste instellingen in de software van uw browser. Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Deze website maakt gebruik van Google AdSense. Dat is een dienst die advertenties van Google Inc. ("Google”) integreert. Google AdSense gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (voor de gebruiker onzichtbare grafische afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's te analyseren.

De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens van u die Google heeft opgeslagen.

U kunt de installatie van cookies voorkomen met behulp van de juiste instellingen in de software van uw browser. Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de door Google verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.

Plaatsing van op interesses gebaseerde reclame met behulp van "retargeting"

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "retargeting tags". Een "retargeting tag" is een Javascript-element dat in de broncode van de website wordt geplaatst. Als een gebruiker een pagina op deze website bezoekt die een "retargeting tag" bevat, plaatst een aanbieder van online reclame (bijv. Google) een cookie op de computer van de gebruiker en wijst deze toe aan de desbetreffende lijsten van retargeting-doelgroepen. Deze cookie wordt vervolgens gebruikt om retargeting-campagnes ("op interesses gebaseerde reclame") op andere websites te plaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat de weergave van op interesses gebaseerde reclame interessanter is voor internetgebruikers dan reclame die niet direct gerelateerd is aan interesses of eerder bezochte websites.

De opties voor instellingen en deactivering

Externe aanbieders waaronder Google maken gebruik van deze cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website. Tijdens dit proces worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Gebruikers van deze website kunnen het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de pagina "Voorkeuren voor Google Ads" te gaan. Bovendien kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de deactiveringspagina van het "Network Advertising Initiative" te bezoeken en daar de juiste instellingen te kiezen.

Advertentievoorkeuren op Google: http://www.google.com/ads/preferences/?hl=nl

Instellingen en deactiveringsopties voor het "Network Advertising Initiative": http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

 

Informatie verzamelen en doorgeven:

U kunt de Google +1-knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners via de Google +1-knop. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 voor een inhoud hebt aangegeven, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven.

Google verzamelt informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die over andere informatie beschikken waarmee u te identificeren bent.

Gebruik van de verzamelde informatie:

Naast de hierboven beschreven doeleinden worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1- activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Retweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik hiervan door Twitter. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings wijzigen.

Concept & ontwerp

Webdesign © by elements
Content-Strategie & Redaktion © by punkt & komma

elements.at New Media Solutions GmbH
Gusswerk Halle 6
Söllheimerstraße 16
A-5020 Salzburg, Austria

Punkt & Komma GmbH
Gusswerk Halle 6
Söllheimerstraße 16
A-5020 Salzburg, Austria